söndag 1 november 2009

Ekonomisk översikt 1 november 2009

1 Augusti 2009
Tillgång: (56 678 kr)
Aktiedirekt: 33 039 kr
Fonder: 8212 kr
Marginalen: 5544 kr
Gemensam buffert: 9883 kr (19 766 kr tillsammans)

Skuld: (433 002 kr)
Bostadslån: 306 650 kr kr (613 300 kr tillsammans)
CSN: 126 352 kr

Ovanstående är min ekonomiska översikt från 1 augusti och jag måste säga att det är roligare med kvartalsrapporter då det händer så mycket mer mellan tillfällena. Sparsamt Leverne Gustav var inne och ifrågasatte mitt tankesätt kring att sluta lura mig själv vilket gör att jag går tillbaka till tidigare siffror. Det blir för krångligt att blanda in skatt och förlustavdrag.

1 November 2009
Tillgång: ( 76 076 kr)
Aktiedirekt: 46 046 kr
Fonder: 7777 kr
Marginalen: 7254 kr
Gemensam buffert: 14 999 kr ( 29 998 kr tillsammans)

Skuld: (427 195 kr)
Bostadslån: 302 300 kr (604 600kr tillsammans)
CSN: 124 845 kr

Jag fick göra en kvalificerad gissning på min skuld till CSN då deras hemsida låg nere för underhåll. Jag tror att jag hamnade ganska nära sanningen och nu visar nyckeltalet tillgångar/skulder på 17,81 % vilket är en förbättring med 4 ,72 % från senaste kvartalsrapport.

Inga kommentarer: