måndag 2 maj 2011

Ekonomisk översikt 1 maj -2011

Årets andra Ekonomiska översikt visar att nyckeltalet tillgångar genom skulder nu ligger på 50,84 % vilket är ca 4 % över förra kvartalsrapporten. Skulle jag spekulera i en fortsatt förbättring i samma takt som från förra rapporten så skulle jag ha lika mycket tillgångar som skulder om ca 2 år och 9 månader.


1 maj 2011 (1 februari 2011)
Tillgång 205 421 kr (190 752 kr)
Aktiedirekt 124 869 kr (114 292 kr)
Avanza mini 2270 kr (2122 kr)
Avanza bas 228 kr (224 kr)
Robur fonder 1939 kr (1871 kr)
Marginalen 10 172 kr (8372 kr)
Min del gemensam buffert 25 025 kr (22 953 kr)
Investbolaget 40 918 kr (40 918 kr)

Skuld 404 067 kr (414 138 kr)
Min del bostadslån 277 050 (281 400 kr)
CSN 119 517 kr (120 738 kr)
Skuld gem. buffert 7500 kr (12 000 kr)

Inga kommentarer: