torsdag 27 oktober 2011

Avstämning månadsdelmål oktober

Ännu en gång har det gått 3 månader sedan min senaste kvartalsrapport på mitt Nordnetdirektkonto. Månadens mål var att summan av likvida medel och värdepapper skulle vara
minst 126 550 kr idag och dit når jag inte i denna stillbild. Dagens värde ligger på 126 075 kr men jag är nöjd med tanke på hur det såg ut för en månad sedan.

Inga kommentarer: