onsdag 2 juni 2010

Bud lagt på två innehav

Idag kom det bud på två företag som jag har aktier i. Tricorona är väl den mest välkända med alla sina småägare som "kryddat portföljen" med ett par hundra aktier. Aktiekursen började rusa och idag ändrades den med 41,23%. Detta övertygar absolut inte mig att acceptera budet, inte i min Aktiedirektdepå iaf.

Min pensionfond ligger i en kapitalförsäkring och där har jag ett större innehav (än på aktiedirekt) av Tricorona aktier. Om någon tar upp öppningen för en prishöjning och lägger nästa bud på 8,50 kr så kan jag eventuellt tänka mig att avyttra en del beroende på hur övriga marknaden är prissatt. Jag köper för att äga men känner samtidigt att jag måste tänka lite annorlunda i min kapitalförsäkring. Vi får se vad Zed, som fick mig att få upp ögonen för Tricorona, säger om budet ikväll.

Det andra budet var på företaget HL Display och marknaden svarade genom att handla upp kursen med 35,28%. Även här finns det folk som kastar sig på säljknappen men mig får de nog tvinga ut om det ska bli något.

Ratos lägger inte ett bud utan att tro att de kommer att göra en så pass bra affär att de får ordentligt med avkastning på sitt investerade kapital. Trycker jag på säljknappen så får jag först betala skatt på min 80%.iga förändring. Sen måste jag vara övertygad om att jag ska hitta en annan investering som utvecklar sig så pass mycket bättre än HL Display att jag tjänar igen min skatteförlust samt courtageavgifter.

Nej, så mycket bättre än herrarna på Ratos är jag inte när det gäller investeringar... (inte än*)

*komik

Inga kommentarer: