onsdag 6 juli 2011

Gratis vatten

Nu när vi gjort ordning ett land så blev det en hel del springande in och ut för att fylla upp vattenkannan och vattna. Då kom jag att tänka på den gamla brunnen vi har på tomten.

Slang från brunnen till en pump var dragen så jag fick bara se till att koppla in det befintliga uttaget som det varit el framdraget till sedan vi byggde för att kunna bo permanent i vårt hem. Enligt förra ägaren så hade brunnen sinat men jag tittade ner och såg att det var vatten i brunnen. 

Träbrunnslocket var under all kritik dvs. en ren livsfara om någon ställt sig på det men jag hittade ett cementlock på blocket för 150 kr. Även en uttorkad brunn hade krävt ett nytt lock. Detta var ett par veckor sedan och vattnet flödar fortfarande. Från början var det brunt och luktade lite illa. Nu ser det drickbart ut men även om gratis är gott enligt många så kommer jag inte att prova.

Inga kommentarer: