fredag 24 februari 2012

Gjorde mig av med eventuella bekymmer

Finns det någon som känner till hur snaran dras åt på ett bättre sätt en den som själv stått på falluckan. Inte vill han bli förknippad med ännu en härva, slutsignalen i förra matchen har väl inte ljudit ännu? Jag är inte förvånad att han ser till att dela ut ett eventuellt framtida bekymmer till aktieägarna men för mig blev det ett problem med reducerat innehav sedan att förra skeppet klövs i två delar.

Mitt problem var att innehavet i de utdelade bolaget fastnar då de blir så små delar och courtaget vid en försäljning skulle kosta för många procent. Själv har jag inte stått framför rättskipparen med makten att ta din frihet så jag tog rygg på en med mer erfarenhet av att riskera att stå med mössan i handen med blicken mot domarbänken och gjorde mig av med många av de delar som kunde ge mig framtida bekymmer.

Idag gjorde jag mig av med nästan alla mina anknytningar till härvorna utom 100 delar som jag sparade med en liten förhoppning om att Jesus skyddar sina yrkeskollegor. Framtiden får visa om mitt agerande gynnade mina portföljer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inga kommentarer: