torsdag 8 januari 2009

Någon som kan spå 30 år fram i tiden?

Det har varit mycket tal om insättningsgarantin så jag har läst på lite vad som gäller och hur den skulle kunna påverka mig. Tidigare har jag skrivit att jag tror det blir krångligt att få sina pengar vilket var ett antagande.

Det visade sig att Riksgäldskontoret ska betala ut pengarna inom tre månader om konkursen inte är svår att utreda. Säg att Swedbank skulle gå i konkurs precis efter en löneutbetalning och göra det omöjligt för kunderna att komma åt sina pengar. Både jag och min sambo har våra löne- och sparkonton på Swedbank vilket hade gjort det väldigt svårt för oss att leva och betala räkningarna den månaden med eget kapital. Efter denna information känns det ännu viktigare att jag har startat ett nytt sparkonto.

Det är, enligt mig, bra att de har höjt insättningsgarantin till 500 000 kr även om det inte påverkar mig som inte ens är i närheten av den gamla nivån. Jag tycker även att det är positivt att det räcker med att det finns en filial i Sverige för att insättningsgarantin ska gälla. Sätter en person in pengar i på ett bankkontor i Sverige så tror jag att personen förutsätter att det är så även om banken heter Danske Bank.

Något som jag inte har tänkt på tidigare är hur det påverkar mitt pensionssparande. Det finns inget pensionssparande som omfattas av insättningsgarantin. Anta att Swedbank går i konkurs om 30 år och jag har sparat varje månad. Det blir en stor förlust. Tydligen ska de se över detta på EU-nivå under våren men jag känner att det gav mig ännu ett argument att sluta pensionsspara privat.

Inga kommentarer: