fredag 16 januari 2009

När en försiktig general räknar

För att påverka sina kostnader är det väl bra att bli medveten om vilka kostnader som finns. Jag har i ett första steg börjat räkna på vår boendekostnad. De delar som jag tittat på är ränta, el, V/A, sophämtning, försäkring, internet och skatt.

Det tar inte lång tid innan det dyker upp frågetecken. Exempel på frågor som dyker upp är:
* En familj på två personer använder i snitt 100 kubik vatten/år men hur mycket använder vi?
* Undrar hur mycket el vi kommer att använda under ett år?
* Hur länge kommer räntorna vara så låga?
* Borde jag ha med ett schablonkostnad för underhåll av fastigheten?

Eftersom detta är en prognos för ökat medvetande så tror jag inte att jag har nytta av att räkna för lågt. Jag tror att mina uträkningar för både ränte- och elkostnaden är alldeles för höga i dagsläget. Varför räknar jag då med för höga siffror? Likt räntan så kan kostnader både öka och minska vilket gör att det känns bättre att ligga ett par kronor högre än precis på öret. Jag har inte heller en aning om vad jag borde lägga undan för underhåll.

Vi har alltid haft en liten buffert på vårt gemensamma konto som används till de flesta räkningarna. Inte mycket men ändå ca 15000 kr. Detta konto lyckades vi näst intill att tömma under hösten då vi var i slutfasen av vår renovering. Genom att räkna lite högre och sköta våra inbetalningar till detta konto så hoppas jag att vi kan bygga upp en buffert igen.

Med försäkring, V/A, ränta, sophämtning, el och internet räknar jag att vårt boende kostar oss 6000 kr/månad i denna prognos. Jag har inte räknat med fastighetsskatten som en kostnad men då har jag även valt att inte ta hänsyn till de 30% av räntekostnaden som vi får tillbaka på skatten.

Inga kommentarer: