fredag 16 januari 2009

Där fick jag ingen hjälp

Det visade sig att jag inte kan använda mig av EON.s 100koll om jag inte byter ellevarantör och flyttar till en ny stad. Jag får läsa av direkt på mätaren för att beräkna årsförbrukningen. Lite tråkigt är det nu när jag byggt upp förväntningarna. I min tanke hade jag kunnat sänka värmen på elementet och gå fram till datorn för att se hur mycket jag sparar på ett år. Det hade blivit en rolig tävling mot mig själv samtidigt som medvetandet kring elkostnader hade ökat.

Inga kommentarer: