fredag 6 mars 2009

Berättigade till ersättning

Forts till EON över lagen

Nu är jag positivt över att jag hade fel i min tolkning av skadestånd och att jag har lite mer ammunition mot EON. Idag fick jag nämligen svar från Konsumenternas Elrådgivningsbyrå. Ibland är det bättre att skicka en e-post eftersom att det är svårare att besvara med annat än fakta. Det gör att de får skicka vidare frågan inom organisationen om den första inte kan svara.

Efter att ha hänvisat till kap 11 i ellagen så fortsatte svaret med:
Huvudregeln är att konsumenten har rätt till ersättning vid elavbrott. För att nätägaren ska undgå ansvar krävs att denne kan visa att avbrottet berott på ett hinder utanför företagets kontroll. Om företaget kunnat förutse ett längre strömavbrott (mer än 2 timmar) och inte aviserat kunden, är kunden berättigad till ersättning för skada.
Med vänlig hälsning
XXX
Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

Detta gör att min kontakt med EON kommer komma inom närmaste veckorna. Först ska jag ta reda på när grannen har betalat sin räkning dit. Jag vill inte att EON lägger på summan som vårt ärende kommer kosta bolaget.

Inga kommentarer: