måndag 1 juni 2009

Ekonomisk översikt juni

Då var det åter igen dags för en månadsrapport. Denna gången ser det ut som vanligt men i framtiden så kommer jag att ha lite mindre rapporter varje månad och en lite större kvartalsrapport 4 gånger om året då vi betalar av våra lån vart tredje månad. Vårt gemensamma buffertsparande kommer också att ingå i kvartalsrapporten och nästa gång det är dags är 1 augusti. Det ska bli kul att se hur siffrorna rör sig nu när jag tänkt spara lite mer.

1 januari 2009

1 juni 2009
2 200 kr
Motvikt lån (kris) 3 850 kr
10 739 kr
Aktiedirekt 26 089 kr
6 892 kr Fonder 8 027 kr
19 831 kr Summa: 37 966 kr

314 000 kr Bostadslån 311 000 kr
127 656 kr CSN 125 827 kr
441 656 kr Summa: 436 827 kr

3 060 kr IP Pension 4691 kr
47 647 kr Tjänstep. SEB 72976 kr
4 734 kr Tjänstep. AMF 4 734 kr
35 414 kr PPM 45 140 kr
489 kr Kåpan 544 kr
91 344 kr Summa: 128 085 kr

Inga kommentarer: