lördag 1 augusti 2009

Ekonomisk översikt 1 augusti

Nu är det kvartalsrapporter som gäller när jag redovisar mina ekonomiska översikter. Jag har funderat på hur jag ska redovisa och jag har valt att inte redovisa några pensionspengar i kvartalsrapporterna, möjligtvis att det är med i årssammanställningen. Nytt är att jag tar med min och min sambos gemensamma buffert.

1 Januari 2009
Tillgång: (24 222 kr)
Aktiedirekt: 10739 kr
Fonder: 6892 kr
Marginalen: 2200 kr
Gemensam buffert: 4391 kr (8782 kr totalt)

Skuld: (441 656 kr)
Bostadslån: 314 000 kr (628 000 kr tillsammans)
CSN: 127 656 kr

1 Augusti 2009
Tillgång: (56 678 kr)
Aktiedirekt: 33 039 kr
Fonder: 8212 kr
Marginalen: 5544 kr
Gemensam buffert: 9883 kr (19 766 kr tillsammans)

Skuld: (433 002 kr)
Bostadslån: 306 650 kr kr (613 300 kr tillsammans)
CSN: 126 352 kr

Hittills har jag förbättrat nyckeltalet tillgångar/skulder med mer än 7 % sedan 1 januari och har nu mer än 13% av mina skulder i tillgångar.

Inga kommentarer: