fredag 19 mars 2010

Courtagemisstag

I dagarna fyllde jag på min pensionsfond med andelar i Swedish Match. När köpordern gick igenom upptäckte jag att jag hade fel på courtageavgiften. Den var på 99 kr och inte 39 kr som jag trodde. Detta gjorde att många av mina köp har varit för små enligt mina personliga regler. Det är ändå bättre att upptäcka det nu än om ett par år och från och med nu kommer jag inte att köpa för under 6700 kr/köp. Detta gör att jag maximalt kommer att göra 5 köp per år efter att jag handlat upp mitt nuvarande likvida kapital. Rätt lagom tidsåtgång med tanke på att jag ska hålla på fram tills pension.

Inga kommentarer: