fredag 27 januari 2012

Kvartalsrapport Pensionsfonden

Pensionfondens värde är 168740 kr enligt dagens stillbild (vilken är lite missvisande då
det saknas ett värde i som tillkommer när uppdelningen av Öresund är klar). Totalsumman motsvarar 1406 kr/månad under en tioårsperiod. Trots att siffrorna är missvisande så har det totala värdet ökat med ca 5444 kr/månad sedan förra kvartalsrapporten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inga kommentarer: